Α.Σ. Μετέωρα TV

 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ